Hvert år tilbyder Sankt Andreas og Sankt Therese Sogn et forberedelseskursus til de børn, som skal modtage kommunionen for første gang. Undervisningen henvender sig til børn, der kan læse og går i 2. klasse og er ca. 8 år gamle, men ældre børn er også velkomne.

Førstekommunionsholdet 2014. Fotograf: Arturo Pacheco. Se billeder fra tidligere hold.

Vi starter anden onsdag i september og mødes hver onsdag fra kl. 16:45 til kl. 17:45 med undtagelse af onsdage i skoleferierne indtil børnene modtager 1. kommunion i messen søndagen efter Påskesøndag. Se menighedens kalender for den eksakte dato.

I løbet af kurset præsenterer vi børnene for 25 af de vigtigste temaer indenfor den katolske tro. Hver time begynder med at synge og bede sammen med p. Fabrizio, og er bygget op omkring et tema, som vi taler med børnene om. Bagefter gør vi det mere levende og lettere for børnene at forstå og huske igennem leg og billeder. Mødet afsluttes med en bordbøn før børnene får lidt saft og kiks, mens de farvelægger en tegning med relation til temaet.

Børnene modtager en bog, der hedder ”Gud kommer til os” foruden en mappe til at gemme tegningerne i.

Holdenes størrelse varierer år for år, men hvert år er børnene glade for at komme og mærke det katolske fællesskab med andre katolske børn. For at understøtte fællesskabet er tidspunktet for undervisningen tilpasset starttidspunktet for Mini-KUK, som er en katolsk klub for de 7 til 11-årige der afholdes hver anden onsdag samme sted. Børnene får her aftensmad før aktiviteterne begynder. Læs mere om Mini-KUK her.

Det forventes at børnene deltager i en førstekommunionsweekend i foråret sammen med de andre førstekommunikanter øst for Storebælt, som er arrangeret af DUK (Danmarks Unge Katolikker).