Har du besøgt den nye hjemmeside?

Menighedsrådet har lanceret en ny hjemmeside som del af de initiativer, der dels skal sikre en større åbenhed og gennemsigtighed i sognets aktiviteter og mange opgaver dels er i tråd med ønsket om flere digitale services, som er blevet udtrykt på de seneste menighedsmøder. Adressen på den nye hjemmeside er www.sankt-andreas-og-sankt-therese.dk eller www.sa-st.dk for de indviede.

Tankerne bag den nye hjemmeside er, at den skal vise en åbenhed overfor nuværende som nye sognebørn og udgøre en infrastruktur, som understøtter de mange pastorale aktiviteter og initiativer, som kendetegner Sankt Andreas og Sankt Therese sogn. På hjemmesiden skal skal man kunne finde oplysninger og information om menigheden og dens aktiviteter, præsenteret på en måde som er indbydende og igennem eksemplets kraft, være forkyndende og et levende udtryk for Guds vilje med os og med Kirken.

Det er ikke intentionen at hjemmesiden skal være statisk, men kunne fungere som en platform for en menighedsfamilie som er i dialog med hinanden, som respektfuldt udveksler synspunkter og som en pastoral enhed stræber mod at leve op til det ansvar, det er at være en rollemodel for andre. Med andre ord at være Guds børn også i en digital virkelighed.