25 års jubilæum i menigheden

Pastor Jørgen Erichsen fejrer 25 års tjeneste i Sankt Andreas og Sankt Therese Sogn. Pastor Erichsen blev den 1. august 1989 tilknyttet menigheden som andenpræst i det daværende Sankt Therese sogn. Det var samtidigt med at p. Czeslaw blev sognepræst.

Meget er sket siden. De to sogne blev slået sammen i 2008, p. Czeslaw er blevet biskop og p. Fabrizio kommet til.

Spurgte man rundt i menigheden ville den kunne berette om hans store engagement, ikke mindst som sygehuspræst: Mange vil huske hvordan man tidligere ofte blev overhalet på cykelstien af p. Erichsen på vej til et sognebarn på hospitalet. Det sker stadig i dag, om end i et mere adstadigt tempo ledsaget af fru Beate Olsen. Personligt tænker jeg på hans prædikener, hvor p. Erichsen med stor passion og indsigt drager paralleller til både pavelige rundskrivelser og de katolske kirkefædre.

På menighedens vegne sender jeg en stor tak til p. Erichsen for sit engagement.

Frode Lundsten
Menighedsrådsformand