Pastor Jørgen Hviid død

Det meddeles herved, at pastor Jørgen Hviid P.S.S. efter lang tids sygdom er afgået ved døden lørdag den 29. november på plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør. og begraves fra Sct. Vincents kirke i Helsingør fredag den 5. december kl. 11.00 og jordfæstes efterfølgende på Helsingør kirkegård.

Han anbefales til jeres forbøn.

+ Biskop Czeslaw Kozon