Nyt fra Watoto skoleprojekt

Den 4. februar 2015 præsenterede vi Watoto Skoleprojekts årsberetning for 2014. Fra januar til juni støttede vi 313 piger fra 1. og 4. klassetrin. Vores hjælp gjorde, at pigerne kunne gå i skole hver dag hele året og derfor klarede sig som de bedste på skolen. Ved skoleafslutningen i juni uddelte den lokale Watoto Skoleprojekt forældrekomite små præmier til de dygtigste elever fra hver klasse. Fra september til december har vi støttet 159 piger i 2. klasse, som klarer sig fint; og 149 i 5. klasse. Normalt går mange piger ud af skolen efter 4. klasse, derfor er der kun 2 klasseværelser til 5. klasses niveauet, men i 2014 kom der flere op i 5. klasse end nogensinde, og derfor er der nu næsten 75 elever i hvert klasseværelse, og pigerne har haft svært ved at klare det. Derfor har skolen nu tilbudt lektiehjælp hver dag 40 minutter før skolestart.

I efteråret startede Petrea en Watoto Skoleprojekt filmaften i Sankt Knud Lavards menighed og vi er hende og menigheden meget taknemmelige.

I 2014 modtog vi 31.401 kr. i gaver indbetalt på kontoen, 15.742 kr. i gaver ved 9 filmaftener i Sankt Andreas menighedssal og 3 filmaftener i Sankt Knud Lavards menighedssal, samt 3.000 kr. øremærkede til 5 mikrolån, i alt fik projektet 50.143 kr. ind. Vi betalte skolepenge for 47.717 kr., uddelte tre mikrolån til fattige familier for 1.800 kr. og gav 3.100 kr. i julegaver til hele skolens personale og til vores lokale kontakter. Desuden betalte vi et erkendtlighedsbeløb på 1.300 kr. for tegninger og beskrivelse af et ombygningsprojekt for skolen, som vi fik lavet af en arkitekt der har bygget for Sankt Joseph søstrene i Congo. Dette projekt ønsker vi at søge midler til i 2015 hos andre fonde eller hjælpeorganisationer. I alt havde vi udgifter for 53.917 kr., dvs. at vi i 2014 havde et lille underskud på 3.773 kr. men da vi jo i tidligere år havde sparet penge op, kunne vi betale det fra egen opsparing.

I foråret 2015 holder vi filmaftener lørdag d. 7. marts, d. 9. maj og d. 13. juni efter vigiliemessen kl. 17 i Sankt Andreas kirkes menighedssal.

Vi håber at kunne fortsætte med at hjælpe børn til at få skolegang og uddannelse og siger derfor mange tak til enhver af jer, der har gjort Watoto Skoleprojekt muligt i 2014 gennem jeres støtte eller tilslutning til filmaftenerne.

Skolen og Sognet i Bukavu beder for alle os. Lad os derfor også bede for alle pigerne og deres familier, for alle på skolen og i sognet. Gud velsigne alle Watoto Skoleprojekts velgørere!

Mange hilsener Adrienne, Susanne, Ane, Svend, Arturo og Astrid.