Sognebladet er udkommet

Kirken er en dynamisk virkelighed, en virkelighed som konstant er under ændringer fordi den hele tiden står overfor nye situationer, overfor små eller store udfordringer. I øjeblikket er dette dynamiske særpræg lidt mere synligt fordi vi hører tale om ændringer på bispedømmets plan. Der er tale om et nyt kort for Den Katolske Kirke i Danmark, nye sognesammenlægninger, nye sognegrænser... Spændende og tankevækkende.

Læs mere i det seneste sogneblad.