Tak fordi du betaler kirkebidrag

Kirken har i dag mere brug for dit kirkebidrage end nogensinde. I takt med at flere og flere ordenssamfund forlader Danmark, stiger udgifterne i bispedømmet til vedligeholdelse af kirkebygninger og præstelønninger, da de mange søstre og brødre varetog et utal af opgaver som i dag skal varetages sognepræsten.

For at sætte situationen i relief, så var der i 1965 134 præster og 700 søstre til 26.800 registrerede katolikker. I dag, 50 år senere, er der kun 68 præster og 105 søstre til 41.000 registrerede katolikker. Et fald på ca. 50% i antallet af præster og 85% i antallet af søstre samtidigt med at antallet af registrerede katolikker er steget med mere end 50%.

Menighedsrådet har derfor iværksat en oplysningskampagne, som har to formål.

Oplysning om:

  1. Hvordan midlerne bruges i vores pastorat og hvor lidt der skal til for at gøre en forskel
  2. Muligheder for at bidrage mere til kirken grundet det skattefradrag, man får ved at indgå en fast kirkebidragsaftale

Der vil i den kommende tid blive hængt plancher op i Sankt Therese Kirke, Sankt Andreas Kirke og Immaculata Kirke. Disse plancher kan ses i det efterfølgende. Du kan se en kirkebidragsaftale her.