Pinsenovene 2015

Om ti dage fejrer vi pinse, festen for Helligåndens nedsendelse over apostlene og dermed over Kirken. Den usikkerhed, som indtal da fyldte  apostlene, selv om de havde mødt den opstandne Kristus, forsvandt og blev erstattet med mod til at forkynde det glade budskab. Een af Kirkens traditioner til markering af pinsen er at forberede sig til den ved at bede pinsenovenen og hver dag mellem Kristi Himmelfart og pinse særligt at bede om Helligåndens indgriben i Kirken og i vort liv.

Kirken er een gang for alle blevet opfyldt af Helligånden, og fordi den yderligere har modtaget Kristi tilsagn om at være med den indtil verdens ende, behøver den ikke at frygte noget og vi dermed heller ikke. Helligåndens gaver i både Kirken og os selv kan dog blive svækket, hvis vi ikke åbner os for dem og bruger dem. Det gør Kirken mindre virksom i dens mission, og vi bliver ligegyldige og modløse. Selv om vi ikke skal frygte noget, er der hele tiden udfordringer, vi skal tage op, og dertil har vi brug for fornyelse i Helligånden. Der er også hele tiden konkrete opgaver, der skal løses, og som vi behøver særlig inspiration og styrke til. En permanent opgave er forkyndelsen af troen, særligt for vore børn og unge. Ligeledes skal vi skabe miljø for vore familier, så de bliver bevidste om deres opgave og rustet til at aflægge et godt vidnesbyrd. Vor nylige familiekonference og den kommende bispesynode, der har familien som emne, skal være en hjælp til vore familier. Der er brug for bøn til Helligånden om både at kunne følge godt op på familiekonferencen og for, at bispesynodens arbejde må munde ud i et opmuntrende budskab til vore familier. I bispedømmet står vi over vor implementeringen af ændringerne i sognestrukturen. Også det er en proces, vi skal bede om må lykkes, så den gavner forkyndelsen og fællesskabet i vore menigheder og fjerner ængstelse og usikkerhed hos dem, der berøres særligt af forandringer. Hvor der er mennesker, opstår der let ufred. Lad os bede om, at fredens og forsoningens Ånd må føre alle til sammenhold og gensidig forståelse. Mange nye trosfæller kommer til os fra udlandet og skal finde et nye åndeligt hjem hos os. Må Helligånden hjælpe vore menigheder til at tage imod de nye medlemmer, så de både føler sig velkomne og hurtigt lærer at være med til at opbygge fællesskabet.

Alt dette og meget mere skal vi lægge frem for Helligånden og bede Ham fylde og ledsage os. Vi kan gøre det med egne ord, men kan også finde inspiration i kendte noveneandagter som f.eks. den i den nye bønnebog på side 147-152. Jeg anbefaler således alle til både privat og i fællesskab at bede særligt til Helligånden i de kommende dage.
 
Må Helligånden gøre os alle lydhøre og fortrøstningsfulde, så vi ikke bare kan fejre pinsefesten værdigt, men også blive virkningsfulde medarbejdere på Gudsrigets opbyggelse iblandt os.
 
København, den 13. maj 2015
+Czeslaw