Bibeltimen foregår efter Assumptionssøstrenes koncept 'Partage d'Evangile': Lederen af bibeltimen vælger en tekst fra Det Ny Testamente, selv om det en gang imellem kan være fra Det Gamle Testamente. En af deltagerne læser det udvalgte stykke op, der er en kort 'tænkepause', og derefter kan hver enkel deltager bidrage med egne tanker om teksten i relation til vores hverdag i troen.

Som et nyt tiltag har enkelte deltagere bedt om særlige bibelsteder, som lederen kan uddybe med kateketiske bemærkninger med deltagernes medvirken. Eksempler er et samlende emne om Vingården og vintræet, hvor de allegoriske billeder blev diskuteret. Et andet er fordybelse i, hvornår og hvordan Messias tanken er opstået hos jøderne, og en sammenlignende uddybning mellem den jødiske og den kristne opfattelse af de messianske tider.

Leder af bibeltimen er Annelise Bruus, der som baggrund har en eksamen i teologi/katekese fra Domschule Würtzburg med nu afdøde Biskop Hans Martensen som mentor.