Sankt Joseph Søstrenes Ordens kors, designet af Jørgen Dahlerup.

I 1856 startede den danske mission. Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund blev grundlagt af jesuitter pateren Jean Pierre Médaille i 1650 i byen Le Puy i Frankrig. På sine rejser havde pater Médaille set den store nød og elendighed, der herskede som følge af trediveårskrigen. Da han samtidig havde kendskab til unge kvinder, som følte sig kaldet til at vie deres liv til Gud og hjælpe de fattige, fik han inspiration til vor ordens grundlæggelse.

Sankt Joseph Søstrene blev dermed et af de første kvindelige ordenssamfund, hvor søstrene fik lov til at forlade de små fællesskaber for nogle timer for at hjælpe de nødlidende og syge.

Under Den franske Revolution mødte søstrene i Frankrig store vanskeligheder, deres ejendomme blev konfiskeret, kommuniteterne blev spredt, flere søstre blev kastet i fængsel og fem søstre blev halshugget. Efter revolutionen genoprettedes ordenssamfundet og udviklingen tog fart. Søstrene blev efterhånden spredt over hele verden.

Kilde: Sankt Joseph Søstrenes Ordenssamfund.

Kirkens historie

Bygningen er opført i 1904-05 med Christian Mandrup-Poulsen og Martin Larsen som arkitekter. Den er i røde musten med et skifertækket ryttertag. Koret er tilbygget i vestenden som en lidt lavere bygning med polygonal afrunding. Stilen er gotisk. Indgangen er i østgavlen gennem en murstensportal med en spidsbuet døråbning. Over portalen sidder et stort cirkulært vindue. Facaden er fagopdelt af stræbepiller af musten, i tre afsæt. Vinduerne er høje og spidsbuede, med kraftigt stavværk. Skibets vestligste fag har en lav tilbygning med pulttag. Oprindeligt havde kirken en lille tagrytter i østenden.

Kirken er i 2016 solgt til Københavns Kommune og Skt. Joseph Søstrene er fraflyttet ejendommen.

Interiør

Fotograf: Ib Rasmussen.

Kirkens østfag er delt i to etager, hvor den nederste udgør en forstue, eller våbenhus om man vil, og den øverste orgelpulpituret. Resten af kirkerummet er i fuld højde og dækket af krydshvælv. Væggene og hvælvingerne står i hvidt, bortset fra gjordbuer og pilastre, som er i blank rød mursten, samt dørene som er gråmalede. De samme farver går igen i gulvets flisebelægning. Tilbygningen på nordsiden og den tilsvarende niche på sydsiden giver rummet antydningen af korsform.

Koret er hævet fire trin over skibet, og flankeres af store træstatuer af hhv. Maria med Jesusbarnet og Joseph. Tidligere havde kirken inventar i gotisk stil, men det er udskiftet med alter, læsepult og tabernakel i en enkel moderne stil med kannelerede sokler, udført i træ.

Fotograf: Ib Rasmussen

Alle tre dele er placeret i koret. Over alteret hænger et trækrucifiks. Skibets bænke er de originale i lakeret træ med røde hynder. Under de højtsiddende vinduer er væggene i både skib og kor forsynet med en frise af dværghalvsøjler forbundet med kløverbladsbuer. I skibet hænger der, fordelt mellem søjlerne, 14 små bronzerelieffer som fremstiller Korsvejens 14 stationer.

Kirkens vinduer har alle glasmalerier af Gustave Ladon. De er udført i 1908 i Gent. Orglet på orgelpulpituret er udført af Chr. Winther & Th. Frobenius i 1911. Det har 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Orgelfacaden er i gotisk stil, og instrumentet er udformet, så det ikke dækker det runde vindue i østgavlen, hvis glasmaleri fremstiller Kristus og de fire evangelister.

Se flere billeder af Immaculata Kirke her.

Kilde: www.wikipedia.com