Kirkekaffe og brunch efter søndagsmessen

Efter alle søndagsmesser undtagen i sommermånederne er der kirkekaffe og brunch i menighedens kantine, hvor alle er velkommen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Opgaver

  • Det er frivillige, som dækker op til kirkekaffe, hvilket betyder at man ca. 1 time før messens start dækker bord i kantinen samt stiller pålæg mv frem. Denne opgave går på skift, hvilket betyder at man typisk har “tjansen” hver 5-6 uge. Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du rette henvendelse til Felicity Pors