Kirkens økonomi

Den katolske Kirke i Danmark er samlet i Bispedømmet København. Kirken modtager ikke tilskud fra staten, men finansieres gennem katolikker i Danmarks kirkebidrag, kollekter, arv og gaver, samt fra donationer fra velgørere i ind- og udland.

Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat fungerer som en selvstændig juridisk enhed, men er samtidig en integreret del af fællesskabet (Den katolske Kirke i Danmark). Økonomisk hænger bispedømmet og sognene sammen og udgør tilsammen Den katolske Kirke i Danmark.

Sognet varetager og finansierer vedligeholdelsen og driften af de kirkebygninger, som hører til i Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat, og betaler en andel af sine indtægter til bispekontoret, som derigennem finansierer den fælles administration af aktiviteterne på bispedømmeplan. Det gælder fx udgifter i relation til præsterne, hovedparten af vedligeholdelsesudgifterne på kirkens ejendomme, udgifterne til administration og information, samt tilskud til institutioner og udgifter til råd og udvalg.

 
Når du indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går de 600 kr tilbage din menighed, 250 kr går præsternes lønninger og 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.
— www.katolsk.dk

Dit kirkebidrag

Den katolske Kirke i Danmark er helt afhængig af sognenes økonomiske opbakning. Desværre er udgifterne for øjeblikket større end indtægterne, så bispedømmets Økonomiske Råd har, gennem en række år, måttet budgettere med underskud. Det er naturligvis ikke holdbart, så alle katolikker opfordres til at yde deres yderste for kirkens fortsatte eksistens. Du kan yde økonomiske hjælp, stort eller småt, ved at indgå en fast kirkebidragsaftale.

Dit bidrag er vigtigt

  • da du er med til at sikre, at kirken har en fremtid i Danmark
  • da du er med til at vise, at en katolsk kirke i Danmark er vigtig for os
  • da du er med til at bruge kirkens ydelser
  • da du kan regne med, at der er en katolsk kirke, når du skal fejre dit bryllup, døbe dine børn og begrave dine afdøde
  • da du viser ansvar og taknemlighed til Gud igennem dit bidrag, som er en af de måder, du kan vise din taknemlighed og trofasthed på
Skattefradrag gør det muligt at betale dobbelt så meget til kirken igennem en kirkebidragsordning end hvis man betaler via kollekten.

Dit kirkebidrag er derfor den væsentligste indtægtskilde for Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat. Der er i dag omkring 219 personer som har indgået en fast aftale. Tak til alle! Men vi kunne være flere. Der kan dog være en fordel, som nemt kan overses ved at betale igennem kirkebidragsordningen. Med en fast aftale modtager man et skattemæssigt fradrag, som faktisk gør det muligt at betale ca. 40% så meget til kirken uden, at man efter skat har betalt mere. Tankevækkende!

Menighedsrådet kan se, at udviklingen i indtægter via kirkebidragsordningen igen er vendt efter en nedgang i tiden efter den økonomiske krises begyndelse. Det er positivt, men der kan gøres mere, da vores sogn ligger under gennemsnittet på bispedømmeplan.

Nøgletallene 2013 for de 46 sogne (inklusive Færøerne og Grønland) kan findes her. Sammenstillingen viser blandt andet sognenes indtægter og udgifter, deres driftsresultat og balance.

Men hvor meget er nok

Hvis alle medlemmer af Sankt Andreas og Sankt Therese Pastorat betalte 100 kroner per måned, ville det betyde, at sognets indtægter ville blive fordoblet. Det er værd at tænke på - og inspiration til at tilmelde sig en kirkebidragsordning (in English). Dit bidrag gør en forskel!

Det tager kun 5 minutter

Du kan bidrage på flere måder, som kan tilpasses hvor du er i livet. Dit bidrag vil blive opgivet til SKAT, så du automatisk får et skattefradrag på beløbet.

  1. Udfylde en blanket, som kun tager 5 minutter at udfylde (dansk / familie, english, polski, français).
  2. Giv et enkeltstående bidrag - her skal du kontakte Sognepræsten eller Menighedsrådsformanden og få udleveret kirkens konto-nummer.
  3. Man kan betænke Kirken i sit testamente, så arver Kirken hele arven uden afgift til staten. Kontakt sognekontoret

Vi modtager også fradragsberettigede donationer via MobilePay. BEMÆRK: Nummeret kan kun bruges til gaver og altså ikke til betaling af tjenester og ydelser såsom kirkekaffe eller bustur til Åsebakken.
 
Mobilepay til 51 36 57 82 (Den Katolske Kirke i Danmark)
Skriv følgende meddelelse for at øremærke beløbet til Skt Terese og Sankt Andreas sogn:
2900                – til kollekter og gaver til sognet
2900-klokke    – øremærket gave til projektet klokketårn
 
Ønsker du at få skattefradrag for dine donationer, skal du aktivere dette i Indstillingerne på Mobilepay-app’en. Dette skal kun gøres den første gang, du overfører til en fradragsberettiget organisation. Se her hvordan.

RENOVERINGSFONDEN

Vores pastorat har renoveret den tilhørende præstebolig, så den lever op til nutidens standarder. Vi lånte ca. 400.000 kroner af bispekontoret, som sognet har betalt tilbage næsten tre år før tid med menighedens hjælp og bidrag.

Der er fortsat brug for dit bidrag, da vi står overfor at skulle foretage større renoveringer af Sankt Therese Kirke. Vil du bidrage til fonden skal du kontakte Menighedsrådsformanden eller Sognepræsten.

Yderlig information

Hvis du har spørgsmål til pastoratets økonomi eller kirkebidragsordningen, kan du kontakte enten p. Fabrizio Milazzo eller Frode Lundsten. Du kan også kontakte Lilian Munch Jakobsen på telefon 3355 6012 på bispekontoret direkte.