Medlemmer

Det nuværende menighedsråd, som blev valgt i 2018, består af 9 medlemmer for perioden 2018 til 2021. Herudover er sognepræst p. Fabrizio Milazzo og andenpræst p. Jørgen Erichsen også medlemmer.

Ved fristens udløb for opstilling af nye kandidater til menighedsrådsvalget 2018 var der ni kandidater, svarende til det antal medlemmer, som var fastsat. Derfor overgår handlingen til et fredsvalg, hvor alle ni kandidater er valgt ind.

Menighedsrådets medlemmer for 2018-2021 er:

 • p. Fabrizio Milazzo, sognepræst
 • p. Jørgen Erichsen, andenpræst
 • Frode Lundsten, nuværende formand og suppleant til Pastoralrådet
 • Michala Lange, nuværende næstformand
 • Felicity Pors, nuværende sekretariat
 • Klaus-Dieter Langbein, nuværende medlem
 • Ninfa Rangel
 • Pil Gauguin
 • Gertrud Messerschmidt
 • Christian Lindegaard
 • Leszek Cegielski

Regnskab og økonomi

 • Hans Larsen, nuværende kasserer og menighedens repræsentant til Pastoralrådet
 • Filip Lange, nuværende revisor

Pastoralrådet

Caritas

 • Charlotte Christensen, repræsentant for Sankt Therese
 • Lisbeth Poulsen, repræsentant for Sankt Andreas

Menighedsrådet mødes ca. en gang om måneden og behandler emner og forhold, som har betydning for sognets aktiviteter, menighedens udvikling og kirkebygningernes vedligeholdelse. Hvis du har et punkt, som du ønsker behandlet af menighedsrådet, kan du skrive til formanden her.

Referater

Referater fra tidligere menighedsrådsmøder:

2018

2017

2016

2015

2014