Back to All Events

Wototo-skoleprojekt

  • Sankt Andreas Kirke Kollegievej Charlottenlund, 2920 Denmark (map)

D. 9. marts, 2016 holdt skoleprojektets bestyrelse sin årlige generalforsamling, hvor årsberetningen for 2015 blev fremlagt og godkendt og derefter sendt ud til alle, der har støttet projektet i årets løb. Meget af det, der er sket, har vi allerede fortalt om i artiklerne i sognebladet.

Foruden en gruppe af personer, som fast støtter skoleprojektet hver måned, har alle de søde personer, der har været med til aktivitetsaftenerne også været en stor hjælp til at kunne betale skolepengene, sommerkurset og julefesten. Vores økonomi har i 2015 set ud som følger: Vi modtog i alt på kontoen 27.250 kr. og der blev afholdt 9 Watoto skoleprojekts aktivitetsaftener og en julebazar, hvor vi i alt fik yderligere 15.484 kr. ind, I alt kom der 42.734 kr. ind til projektet.

På den anden side betalte vi 53.849 kr. i skolepenge for 330 piger fra januar til juni, og for 274 piger fra september til december. Vi betalte 1.000 kr. til sommerkurset og 4.000 kr. til
julefesten og julegaverne i december, og ca. 1.300 kr. i kommissioner for pengeoverførslerne. I alt fik vi et underskud på 17.415 kr., som vi dog heldigvis kunne dække med penge, som vi havde sparet op tidligere år.

Til sommer bliver det første hold piger færdige med 6 års grundskole. Det bliver en stor begivenhed. Det har kun været muligt på grund af alle jer, der har været med til at løfte opgaven i flok.

Vi ønsker fortsat at være med til at give uddannelse til piger fra fattige familier, som ellers ikke kunne komme i skole, så til efteråret planlægger vi at starte med et nyt hold 1.klasser. Selvfølgelig fortsætter vi også med at støtte vores andet hold af piger, der til den tid skal begynde i 4. klasse. Vi håber nogle flere fra sognet har lyst til at være med. Tag en folder! Snak med nogen, der er med!

Watoto Skoleprojekts konto i Nordea er: reg. nr. 2135, kto. Nr. 0756-446-266. Den sidste aktivitetsaften før sommerferien finder sted lørdag d. 11. juni kl. 18 i Sct. Andreas menighedssal.

Lad os også være forenet med pigerne og deres familier og lærere gennem bøn. De beder for os og vi beder for dem. Vi siger hjertelig tak til alle Watoto skoleprojekts velgørere!
Adrienne, Ane, Susanne, Svend, Arturo og Astrid.

Earlier Event: June 10
Gratis koncert
Later Event: June 14
Havedag